5-C MATEMATİK


5-C MATEMATİK EĞİTİMİ

 

5-C Matematik eğitiminin temel amacı; öğrencilerin zihin gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, çözüm yolları üretebilmelerini ve anlamalarını sağlamak, kavramsal anlayışlarını desteklemektir. Bu kazanımlara ulaşmak için analiz, sentez ve değerlendirme olarak adlandırdığımız düşünme becerilerini geliştirecek yöntemler verilmektedir.

 

5-C NEDİR?

 

Matematikte işbirliği vardır. Matematik soyuttur ve çok yönlüdür. Matematik bir deneyim, bağ kurma işidir, matematik eğlencedir.

 

COLLABORATION = İşbirliği = Disiplinler arası işbirliği sağlanır.

CONCRETE = Somutluk = Soyut olan matematik somutlaştırılır.

COMPREHENSIVE = Çok Yönlülük = Çok yönlü düşünme yeteneği geliştirilir.

CONNECTING = Bağ Kurma = Öğrenilmiş bilgiler arasında ilişki kurulur.

CAVORTING = Sıçrama, Eğlence = Başarabilme duygusu tadılır.